Loader Image
Красимир Милушев
Седалище на дружеството
Декларация на политиката и стратегическите цели на ръководството на „КРАССТРОЙ” ООД

Строителна фирма „КРАССТРОЙ” ООД е учредена през 1999 г., от Красимир Милушев, с основна дейност: цялостно изграждане на сгради от високо строителство, къщи, жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура, ел. инсталации и захранване, отоплителни и вентилационни инсталации, съобщителни мрежи и съоръжения, ВиК, реконструкция, модернизация и довършителни работи, текущо поддържане и ремонти.„КРАССТРОЙ” ООД е член е на Камара на строителите в България от 2001 г. и е сертифицирана по  ISO 9001:2015;ISO 14001:2015; ISO 45001:2018

Дружеството се реализира на вътрешния пазар, като от самото начало инвестира в закупуване на парцели подходящи за строителство и в тяхното разработване. Освен собствени проекти, ние сме изпълнители и на обекти на частни лица и организации, като изграждаме по техни индивидуални проекти еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

Успоредно с проектирането и строителството на жилищни сгради, фирма „КРАССТРОЙ” ООД извършва строителни ремонти и довършителни работи по жилища и кооперации, по сгради собственост на физически и юридически лица и организации. До момента сме извършили строителни ремонти и продължаваме да работим по много обекти, част от които са: СО “Чайка “,гр. Пловдив, Народно читалище “Христо Ботев-1884” с. Мирково, МБАЛ Самоков ЕООД – гр. Самоков, ПГ по механоелектротехника гр. Пазарджик, Център за настаняване от семеен тип на деца гр. Самоков,Блокове за оперативни нужди – МВР гр.Видин и други.

Дружество „КРАССТРОЙ” ООД е изградило имиджа си главно на база на качествените характеристики на извършваните СМР и на допълнителните, съпътстващи строителството услуги, предлагани на клиентите. Високото качество, което целим и винаги достигаме се дължи на няколко фактора:

на добри партньори, сертифицирани по съвременните изисквания, предоставящи ни необходимите за нашите обекти висококачествени строителни материали и инвентар;

собствена, съвременна материално – техническа база, съставена от богат набор от строителни машини, съоръжения и инструментариум;

висококвалифициран инженерно–технически ръководен състав, тясно  специализирани строителни служители, сътрудници, квалифицирани строителни работници и др.

Политика на нашата фирма е:

разнообразяване на предлаганите услуги в сферата на строителството и

строително – монтажните работи;

винаги коректност, точност и високо качество при изпълнение на поетите

договорни задължения;

ежедневно обновяване на информацията за всички съвременни технологии,

техники и материали в строителството, тяхното възприемане и въвеждане в

практиката ни;

задължително спазване на утвърдените професионални стандарти и

съответните нормативни документи;

Целта ни: Винаги високо качество във всяка сфера и във всички етапи на извършваните от нас дейности свързани със строителство и строително –  ремонтни работи и затвърждаване на изградения и доказан имидж на коректен партньор.