Loader Image
Енергоефективни мерки на Многофамилна жилищна сграда гр.Ботевград,ж.к.Саранск бл.11,вх.А,Б,В,Г

Енергоефективни мерки на Многофамилна жилищна сграда гр.Ботевград,ж.к.Саранск бл.11,вх.А,Б,В,Г

Изпълнение на енергоефективни мерки на “Многофамилна жилищна сграда – гр.Ботевград, ж.к.Саранск  бл.11,вх.А,Б,В,Г

  • демонтажни работи
  • покривни работи
  • фасадни топлоизолационни системи
  • външна дограма
  • инсталационни работи
  • зидарски работи
  • кофражни и бетонови работи