loader image

Довършителни строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ Самоков ЕООД – гр. Самоков в съответствие с действащите медицински стандарти и технически изисквания

  • Ел.инсталации
  • ОВиК инсталации
  • ВиК инсталации
  • Пожароизвестителна инсталация
  • Антибактериални настилки,облицовки
  • Болнични асансьори