loader image

Довършване на незавършени блокове от”Сграда за оперативни нужди на Областна дирекция на МВР-Видин” 2013 г.

Довършване на незавършени блокове от”Сграда за оперативни нужди на Областна дирекция на МВР-Видин” 2013 г.