loader image

Еднофамилна двуетажна къща – с. Горни Окол, общ.Самоков

  • Изкопни работи
  • Стоманобетонова конструкция-кофраж,арматура,бетон
  • Тухлена зидария – Поротерм
  • Дървена покривна конструкция с керемиди Брамак