loader image

Енергоефективни мерки на Многофамилна жилищна сграда гр.Ботевград,ж.к.Саранск бл.11,вх.А,Б,В,Г

Изпълнение на енергоефективни мерки на “Многофамилна жилищна сграда – гр.Ботевград, ж.к.Саранск бл.11,вх.А,Б,В,Г

демонтажни работи
покривни работи
фасадни топлоизолационни системи
външна дограма
инсталационни работи
зидарски работи
кофражни и бетонови работи