loader image

Извършване на строително-ремонтни дейности на сграден фонд в “Професионална гимназия по механоелектротехника” гр.Пазарджик – 2013 г.

Ремонт и обновяване на:

  • Учебен корпус
  • Физкултурен салон
  • Учебна работилница
  • Котелно помещение и външен тръбопровод