loader image

Възстановителни ремонтни и строително монтажни работи/РСМР/ след земетресение на 22.05.2012 г. в обект “Сграда на Държавен архив – Перник”

Възстановителни ремонтни и строително монтажни работи/РСМР/ след земетресение на 22.05.2012 г. в обект “Сграда на Държавен архив – Перник”